ריטה זלצמן קוליק

09-9562857, 050-5958243

בר אילן 50 הרצליה

 
________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

הצלחה בבגרות ברמה של 3 יח"ל בחצי שנה של עבודה על אסטרטגיות היבחנות והרחבת אוצר מילים

נ' הופנתה ל -ESE  בתחילת כיתה י"ב ע"י יועצת ביה"ס בשל כשלון מתמשך באנגלית.
בשאר מקצועות הלימוד הישגיה היו טובים והיה חשש שבגלל הכישלון הצפוי בבחינת
הבגרות באנגלית, לא תהיה זכאית לתעודת בגרות. במשך כחצי שנה של צבירת אוצר
מילים אינטנסיבית והקניית מיומנויות הבנת הנקרא תוך התנסות רגשית חיובית בלמידת
השפה, הגיעה נ' להישגים טובים מאוד וסיימה את בחינת הבגרות באנגלית בהצלחה
רבה וכמובן זכתה בתעודת בגרות מלאה .

 

 
חזרה ...

 


 
 

  

Web site created by Sigal Barkn Benkler


© All rights reserved Rita Zelsman Kulick
Web site created
by Sigal Barkn Benkler