ריטה זלצמן קוליק

09-9562857, 050-5958243

בר אילן 50 הרצליה

 
________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

מסדרת כישלונות בכיתה י"א 5 יח"ל להצלחה בבגרות 5 יח"ל בשנה וחצי של ליווי הנערה והוריה   

ג', הגיעה ל -ESE  במהלך כיתה י"א לאחר שנכשלה במשך תקופה ארוכה ברמת הלימוד
של 5 יח"ל. ציוניה בשאר המקצועות היו בד"כ מעולים. יכולות התקשורת המילולית
באנגלית היו טובות והתאימו לרמה במסגרתה למדה. מבדיקה שנעשתה בתחילת
התהליך התברר שהנערה אינה קוראת באופן תקין וקיים פער גדול בין יכולותיה הגבוהות
בע"פ ורמת ההבנה לבין התפקוד בכתב. לאור ממצאים אלו הומלץ לנערה והוריה
לפנות לאבחון, אך הם העדיפו לעשות הוראה מתקנת ולדחות את האבחון לשלב
מאוחר יותר. לאחר שנה של למידה ב -ESE   , שיפרה הנערה לאין שיעור את תפקודה
בכתב וצמצמה את הפער באופן משמעותי, עשתה אבחון וקבלה את התאמות
ההבחנות הרלוונטיות. בסופו של דבר, השלימה ג' את בחינת הבגרות ברמה של
5 יח"ל בהצלחה.  

 

 
חזרה ...

 

 


 
 

  

Web site created by Sigal Barkn Benkler


© All rights reserved Rita Zelsman Kulick
Web site created
by Sigal Barkn Benkler