ריטה זלצמן קוליק

09-9562857, 050-5958243

בר אילן 50 הרצליה

 
________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

מחוסר ידע באנגלית לבגרות ברמת 4 יח"ל ב-3 שנים של ליווי פרטני ועבודה צמודה עם הצוות הפדגוגי בביה"ס התיכון 

ק', נער לקוי למידה, שקיבל לאורך השנים תמיכה מאסיבית במסגרות שונות, הופנה ל -ESE על ידי צוות הייעוץ בבית הספר בעת הרישום לכיתה י'. בשלב זה התלמיד לא ידע אנגלית כלל בתחילת שנת הלימודים נבנתה לק' תכנית לימודים אישית בשיתוף הצוות הפדגוגי בבית הספר מודל העבודה שנבחר כלל פגישה שבועית ב -ESE שלאחריה שינן ותרגל באופן עצמאי את הנלמד במסגרת שיעורי האנגלית בכיתה. במהלך שלושת השנים נעשתה הבנייה של קריאה אוצר מילים, כתיבה ודיבור, כאשר בסופו של דבר סיים ק' תיכון עם בגרות באנגלית ברמה של 4 יח"ל, דבר אשר איפשר לו זכאות לבגרות מלאה .

 

 
חזרה ...

 


 
 

  

Web site created by Sigal Barkn Benkler


© All rights reserved Rita Zelsman Kulick
Web site created
by Sigal Barkn Benkler