ריטה זלצמן קוליק

09-9562857, 050-5958243

בר אילן 50 הרצליה

 
________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

מחוסר ידע באנגלית לרמת אנגלית מצויינת ב-3 וחצי שנות עבודה פרטנית לצד ליווי ההורים בהתמודדות עם המערכת הבית ספרית 

מ' הופנה ל -ESE ע"י יועצת בית הספר בסוף כיתה ח' ללא ידע באנגלית. במהלך החודשים
הראשונים למד לכתוב את האותיות של השפה האנגלית, למד את אבני היסוד של הקריאה
ורכש אוצר מילים בסיסי. לאחר שנה של למידה, נשלח מ' לאבחון והתגלתה לקות למידה
שפתית משמעותית. מ' למד בחריצות ובנחישות תוך עידוד מתמיד, תמיכה והכוונה. במקביל
ניתן באופן שוטף ייעוץ להורים לגבי ההתנהלות מול בית הספר והמערכת בעיקר בכל הנוגע
לקבלת התאמות לימודיות ודרכי ההבחנות. זאת בנוסף לייעוץ לגבי המעבר לתיכון והמשמעויות הנובעות מכך נוכח הקשיים ולקויות הלמידה של ילדם. בתיכון, שובץ מ' ללימוד ברמה של 4 יח"ל מ' המשיך לקבל תמיכה, על פי הצורך בלבד, וסיים את לימודיו ב -ESE בתחילת כיתה י"ב בסופו של דבר, עשה מ' בגרות באנגלית ברמה של 5 יח"ל. שליטתו בשפה האנגלית בשלב זה כבר הייתה מאוד גבוהה .

.

חזרה ...

 


 
 

  

Web site created by Sigal Barkn Benkler


© All rights reserved Rita Zelsman Kulick
Web site created
by Sigal Barkn Benkler