ריטה זלצמן קוליק

09-9562857, 050-5958243

בר אילן 50 הרצליה

 
________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

מתלות מוחלטת במורים פרטיים, בעיות התנהגות ופער גדול באנגלית - ללומד עצמאי השולט באנגלית ברמה טובה מאוד תוך שנתיים של עבודה פרטנית  

נ', הופנה ל -ESE באמצע כיתה ז' עם ציון נכשל באנגלית, לקות למידה ובעיות התנהגות קשות. במשך השנה הראשונה נעשתה הוראה מתקנת באנגלית במקביל להשלמת החומר הנלמד בכיתה תוך תמיכה משמעותית בחומר הנלמד בכיתה. הלימודים התקיימו בתדירות של שיעור בשבוע לצד הליווי הלימודי, נעשו פעולות התערבות בפן ההתנהגותי, וכן הוקנו לתלמיד כלי התארגנות ללמידה ומיומנויות למידה באנגלית. לאחר כשנה נפתרו בעיות ההתנהגות ותפקודי הלמידה הכלליים הפכו לתקינים. בתום שנתיים של עבודה, כאשר היה נ' כבר בכיתה ט', הגיע לרמת א1 באנגלית. בשלב זה הושגו היעדים: הרגלי הלמידה שלו היו תקינים, הייתה לו מוטיבציה טובה ללמידה, והוא החל לגלות אחריות כלומד עצמאי. כיום הנער לומד בתיכון בהצלחה ברמה של 5 יח"ל . 

 

 
חזרה ...


 


 
 

  

Web site created by Sigal Barkn Benkler


© All rights reserved Rita Zelsman Kulick
Web site created
by Sigal Barkn Benkler