ריטה זלצמן קוליק

09-9562857, 050-5958243

בר אילן 50 הרצליה

 
________________________________________________________________________________________________________________

מאמרים וקישורים

ספר לימוד להוראת אנגלית בכיתת 5 יח"ל

DIMENSIONS by Hanny Turgeman Kulir and Rita Zeltsman-Kulick 
להוצאה לאור UPP  

 
 

 © All rights reserved Oded Shami

Web site created by Sigal Barkn Benkler

© All rights reserved Rita Zelsman Kulick
Web site created by Sigal Barkn Benkler