ריטה זלצמן קוליק

09-9562857, 050-5958243

בר אילן 50 הרצליה

 
________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

j

 

 
 
 

החזון שלי הוא לפתוח בפני לקויי למידה דרך לפריצת המחסום

,שבלימודי האנגלית תוך שימוש בכלים ייחודיים ובשיטה חדשנית

.ולהביאם לחוות הצלחה בלימודי השפה האנגלית

 

 

  

 

Web site created by Sigal Barkn Benkler


© All rights reserved Rita Zelsman Kulick
Web site created
by Sigal Barkn Benkler